Poemas de Alfonso X el Sabio

Alfonso-X-el-Sabio
Nombre: Alfonso X el Sabio
Nacimiento: Toledo, 23 de noviembre de 1221
Muerte: Sevilla, 4 de abril de 1284
Nacionalidad: Espaa
Biografía de Alfonso X el Sabio

Poemas de Alfonso X el Sabio

Cantigas de Santa Mara 103  >> Cantigas de Santa Mara
Cantigas de Santa Mara 1  >> Cantigas de Santa Mara
Cantigas de Santa Mara 100  >> Cantigas de Santa Mara
Cantigas de Santa Mara 328  >> Cantigas de Santa Mara
Cantigas de Santa Mara 257  >> Cantigas de Santa Mara
Cantigas de Santa Mara 169  >> Cantigas de Santa Mara
Cantigas de Santa Mara 345  >> Cantigas de Santa Mara
Cantigas de Santa Mara 371  >> Cantigas de Santa Mara


Poesías de Alfonso X el Sabio preferidas de nuestros lectores


 • Cantigas de Santa Mara 100


 • Esta de loor.

  Santa Maria, strela do dia,
  mostra-nos via pera Deus e nos guia.

  Ca veer faze-los errados
  que perder foran per pecados
  entender de que mui culpados
  son; mais per ti son perdados
  da ousadia que lles fazia
  fazer folia mais que non deveria.

  Santa Maria, strela do dia,
  mostra-nos via pera Deus e nos guia.

  Amostrar-nos deves carreira
  por gar en toda maneira
  a sen par luz e verdadeira
  que tu dar-nos podes senlleira;
  ca Deus a ti a outorgaria
  e a querria por ti dar e daria.

  Santa Maria, strela do dia,
  mostra-nos via pera Deus e nos guia.

  Guiar ben nos pod' o teu siso
  mais ca ren pera Parayso
  u Deus ten senpre goy' e riso
  pora quen en el creer quiso;
  e prazer-m-ia se te prazia
  que foss' a mia alm' en tal compannia.

  Santa Maria, strela do dia,
  mostra-nos via pera Deus e nos guia.


 • Cantigas de Santa Mara 103

 • Como Santa Maria feze estar o monge trezentos anos ao canto da passara,
  porque lle pedia que lle mostrasse qual era
  o ben que avian os que eran en Paraiso.

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  E daquest' un gran miragre vos quer' eu ora contar,
  que fezo Santa Maria por un monge, que rogar
  ll'ia sempre que lle mostrasse qual ben en Parais'

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  E que o viss' en ssa vida ante que fosse morrer.
  E porend' a Groriosa vedes que lle foi fazer:
  fez-lo entrar en ha orta en que muitas vezes ja

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Entrara; mais aquel dia fez que ha font' achou
  mui crara e mui fremosa, e cab' ela s'assentou.
  E pois lavou mui ben sas mos, diss': Ai, Virgen, que ser

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Se verei do Parayso, o que ch' eu muito pidi,
  algun pouco de seu vio ante que saya daqui,
  e que sbia do que ben obra que galardon aver?

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Tan toste que acababa ouv' o mong' a oraon,
  oyu ha passarinna cantar log' en tan bon son,
  que sse escaeceu seendo e catando sempr' al.

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Atan gran sabor avia daquel cant' e daquel lais,
  que grandes trezentos anos estevo assi, ou mays,
  cuidando que non estevera senon pouco, com' est

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Mong' alga vez no ano, quando sal ao vergeu.
  Des i foi-ss' a passarynna, de que foi a el mui greu,
  e diz: Eu daqui ir-me quero, ca oy mais comer querr

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  O convent'. E foi-sse logo e achou un gran portal
  que nunca vira, e disse: Ai, Santa Maria, val!
  Non est' o meu mesteiro, pois de mi que se far?

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Des i entrou na eigreja, e ouveron gran pavor
  os monges quando o viron, e demandou-ll' o prior,
  dizend': Amigo, vos quen sodes ou que buscades ac?

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Diss' el: Busco meu abade, que agor' aqui leixey,
  e o prior e os frades, de que mi agora quitey
  quando fui a aquela orta; u seen quen mio dir?

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Quand' est' oyu o abade, teve-o por de mal sen,
  e outrossi o convento; mais des que souberon ben
  de como fora este feyto, disseron: Quen oyr

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Nunca tan gran maravilla como Deus por este fez
  polo rogo de ssa Madre, Virgen santa de gran prez!
  E por aquesto a loemos; mais quena non loar

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.

  Mais d'outra cousa que seja? Ca, par Deus, gran dereit' ,
  pois quanto nos lle pedimos nos d seu Fill', a la ffe,
  por ela, e aqui nos mostra o que nos depois dar.

  Quena Virgen ben servir
  a Parayso ir.