Poema Cantigas de Santa Mara 257 de Alfonso X el Sabio

Cantigas de Santa Mara 257

de Alfonso X el Sabio

Como Santa Maria guardou sas relicas que se non danassen
entr' outras, muitas que se danaron.

Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
sas relicas per que muitos receben saude.

Desto direi un miragre grand' a maravilla,
que al Rey Don Affonsso avo. En Sevilla
foi guardar relicas da Madre de Deus e Filla
e de santos; e direi com', e Deus y m' ajude.
Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
sas relicas per que muitos receben saude.

As relicas eran muitas de Santa Maria
e de santos e de santas, por que Deus fazia
miragres; e el Rei ensserr-as aquel dia
e foi-ss' end', e nonas mandou catar amyude.
Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
sas relicas per que muitos receben saude.

Foi-ss' el Rey pera Castela u morou dez anos;
e pois vo a Sevilla, achou grandes danos
nas relicas, pero siian envoltas en panos;
mas a Virgen preciosa ao seu recude.
Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
sas relicas per que muitos receben saude.

Toda-las outras relicas achou mal danadas
e as arcas en que seyan mal desbaratadas;
mais as de Santa Maria eran ben guardadas,
ca o dano das sas cousas mui ben se sacude.
Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
sas relicas per que muitos receben saude.

Quand' aquesto viu el Rey Don Affonsso, loores
deu grandes a Jhesu-Cristo, Sennor dos sennores;
e ouve des i da Virgen tan grandes amores,
que cuido que o coraon nunca ende mude.
Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
sas relicas per que muitos receben saude.Analizar métrica y rima de Cantigas de Santa Mara 257