Poema Cantigas de Santa Mara 328 de Alfonso X el Sabio

Cantigas de Santa Mara 328

de Alfonso X el Sabio

Esta como Santa Maria fillou un logar pera si eno reino de Sevilla
e fez que lle chamassen Santa Maria do Porto.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Ca se ela quer que seja o seu nom' e de seu Fillo
nomeado pelo mundo, desto non me maravillo,
e corrudo del Mafomet e deitado en eixillo
el e o diab' antigo que o fez seu avogado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

E desto mui gran miragre a que ste Madr' e Filla
mostrou, e mui saboroso d'oyr a gran maravilla,
preto de Xerez, que ste eno reino de Sevilla
un logar que Alcanate soya seer chamado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Este logar jaz en terra mui ba e mui viosa
de pan, de vynno, de carne e de fruita saborosa
e de pescad' e de caa; ca de todo deleitosa
tant' , que de dur seria en un gran dia contado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Ca este logar posto ontr' ambos e dous os mares,
o grand' e o que a terra parte per muitos logares,
que chaman Mediterrano; deis i ambos e dous pares
s'ajuntan y con dous rios, per que st' o log' onrrado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Guadalquivir u deles, que ste mui nobre rio
en que entran muitas aguas e per que ven gran navio;
o outro Guadalete, que corre de mui gran brio;
e en cada u daquestes muito bo pescado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Ond' en este logar bo foi pousar ha vegada
el Rey Don Affonso, quando sa frota ouv' enviada
que al britaron toda, gran vila e muit' onrrada,
e o aver que garon, de dur seria osmado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

El pousand' en aquel logo e ssa frota enviando
e yndo muitas vegadas a Cadiz e ar tornando,
e do que mester avia a frota ben avondando,
per que fosse mais aga aquel feit' enderenado,

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Non catou al, senon quando o alguazil mui sannudo
de Xerez a ele vo, mouro mui riqu' e sisudo,
dizendo: Sennor, com' ousa seer null' om' atrevudo
d'Alcanate, u pousades, aver-ll' o nome canbiado

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

E ar dizer-ll' outro nome, de que an gran desconorto
os mouros, porque lle chaman Santa Maria del Porto,
de que ven a nos gran dano e a vos fazen y torto.
E atal feito com' este deve ser escarmentado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

El Rei, quand' oyu aquesto, ouve gran sanna provada,
e mandou a ssa jostia que logo sen detardada
que pola ost' ascuita[n]do de pousada en pousada
andass', e a quen oysse tal nome, foss' aoutado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Sobr' esto muitos chrischos foron mui mal aoutados
e outros a paancadas os costados ben britados,
e ar outros das orellas porende foron fanados,
e per tod' esto non pode aquel nom' aver vedado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Ante quanto mais punnava e provava e queria
de vedar aquele nome, a gente mais lo dizia;
ca a Virgen groriosa, Reynna Santa Maria,
queria que do seu nome foss' aquel logar chamado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Ond' el Rei en mui gran coita era daquesto, sen falla,
temendo que non crecesse sobr' esto volt' ou baralla
ontre mouros e crischos; mais a Virgen, que traballa
por nos, tragia o preito d'outra guisa ordado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Ca ao alguazil mouro fezo logo que falasse
con el Rei e por mercee lle pediss' e lle rogasse
que aquel logar tan bo pera crischos fillasse.
El Rey, quand' oyu aquesto, foi en mui ledo provado,

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

Ca entendeu ben que Cadiz mais toste pobrad' ouves [s]e;
mas temendo que o mouro por engano o fezesse,
non lle quis responder nada a cousa que lle dissesse.
Ond' o alguazil por esto foi en mui maravillado

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

E disso com' en sannudo al Rei: Non saya dest' ano
se esto que vos eu rogo o fao por null' engano,
mas por meter paz na terra e por desviar gran dano
que pode seer, se este feito non for acabado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.

E demais lle deu con este logar toda a ribeyra
d'outras aldeas que eran do Gran Mar todas na beira,
Esto fez a Virgen santa, a Sennor dereitoreira,
de cujo nome o mundo ser cho per meu grado.

Sabor Santa Maria, de que Deus por nos foi nado,
que seu nome pelas terras seja sempre nomeado.Analizar métrica y rima de Cantigas de Santa Mara 328